Història i família

Els primers documents que parlen del llinatge de Can Det es remunten a l’any 1525. Sempre vinculats a activitats relacionades amb la producció d’oli i els cítrics, la família es va assentar a Sóller al segle XVI i disset generacions després, continuen amb la producció d’aquets fruits inherents a la vall de Sóller.

Amb data de l’any 1561, es custodia a l’arxiu municipal el primer testament familiar a nom de Pedro Ozonas, un dels avantpassats dels dos germans que a dia d’avui regenten i posseeixen la tafona de Can Det.

Mantenir les tradicions i adaptar-les al nivell de vida actual ha estat un gran repte per a aquesta família, avalada per generacions i generacions d’experiències al sector.